Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
מסגרת
/NR/rdonlyres/835CFE99-CFD4-4FAB-9AFD-B010BBBA3B64/0/sekerorganic_2014.pdf
האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?
משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי לבדיקת התוצרת האורגנית בישראל: איפה נמצאו חומרי הדברה במוצרים אורגניים? האם הצרכן יוכל למצוא תוצרת אורגנית במדפי החנויות? כמה חקלאים מגדלים תוצרת אורגנית בישראל? כמה דונמים מגודלים? ועוד
המשך
מסגרת
בקשה לרישום פרטי משתלה
טפסים ומסמכים להורדה
יצוא צמחים ומוצרי צמחים
יבוא צמחים ומוצרי צמחים
הסגר לאחר יבוא PEQ 
דרישות הכרה טיפולי הסגר
הסמכת יצרני אריזות עץ
ארבעת המינים
חדקונית הדקל האדומה
שמות בוטניים
במיון עברי-לטיני
יבוא תוצרת טריה
כנסים, קורסים וימי עיון
קישורים שימושיים
 

הנחיות לנוסע לחוץ לארץ
אלפון המשרד
המנהלה להסמכת גופי בקרה
יבוא לשנת שמיטה
ועדות מקצועיות
הודעות ליבואן
שאל את המומחה
כנימות עלה מזיקות בישראל
פרסום ספר "כנימות עלה מזיקות בישראל"
בימים אלה יוצא לאור ספר חדש – כנימות עלה מזיקות בישראל.
בספר מידע וצילומים מקוריים על 37 מיני כנימות עלה מזיקות בישראל. הספר כולל צילומי תקריב צבעוניים מזוויות שונות המסייעות בזיהוי ובאבחון של כנימות העלה.
המשך
פירות וירקות אורגניים
שינוי מגמה: נבלמה המשך העלייה בנתח השוק של רשתות השיווק בירקות ופירות
 בניתוח שנעשה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ניתן לראות כי הגידול בנתח השוק של רשתות השיווק במכירת ירקות ופירות נעצר בשנת 2013, ואף ירד במקצת ביחס לשנה הקודמת.
המשך
הסברה ביולוגית - הלכה למעשה, התמונה: באדיבות פרופ' צביקה מנדל
הדברה ביולוגית – הלכה למעשה

הדברה ביולוגית בעזרת מינים מקומיים מיובאים מבוצעת בארץ שנים רבות. למשרד החקלאות ופיתוח הכפר יש סמכות לאשר יבוא ופיזור של חסרי חוליות אקזוטיים. הדברה ביולוגית היא חלופה מועדפת מבחינה אקולוגית על פני הדברה כימית, אך שימוש בה מחייב נקיטת אמצעי זהירות למניעת השפעה שלילית.
המשך
חידקונית הפלפל
חדקונית הפלפל - נגע הסגר
הודות לערנותו של מגדל פלפל בווסטלנד שבהולנד, התגלתה לראשונה חדקונית הפלפל ביבשת אירופה ביולי 2012.
המגדל הבחין בתופעה חריגה בצמחי פלפל בחממה, והודיע על כך לרשויות הגנת הצומח. בבדיקה שנערכה בחממה נמצאו חרקים בלתי מזוהים. החרקים נשלחו להגדרה במעבדה וזוהו כחדקונית Anthomonus eugenii Cano.
המשך
חדשות
24/09/2015
רשימת חומרי הדברה ומטבוליתים שלהם לניטור - 2015
24/09/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
21/09/2015
רשימת עוסקים כללית 2015
17/09/2015
מידעון השירותים להגנת הצומח - יולי, 2015
17/09/2015
אגרות ודמי שירות הגה"צ 2015
17/09/2015
יבוא תוצרת טריה
11/08/2015
הודעה ליבואן - איסור יבוא פירות רכים ממדינות שבהן נמצא זבוב הפירות דרוזופילה סוזוקי
11/08/2015
אמנת שרות - המחלקה לתכשירי הדברה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
24/09/2015
רשימת חומרי הדברה ומטבוליתים שלהם לניטור - 2015
24/09/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
21/09/2015
רשימת עוסקים כללית 2015
17/09/2015
מידעון השירותים להגנת הצומח - יולי, 2015
17/09/2015
אגרות ודמי שירות הגה"צ 2015
17/09/2015
יבוא תוצרת טריה
11/08/2015
הודעה ליבואן - איסור יבוא פירות רכים ממדינות שבהן נמצא זבוב הפירות דרוזופילה סוזוקי
11/08/2015
אמנת שרות - המחלקה לתכשירי הדברה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
24/09/2015
רשימת חומרי הדברה ומטבוליתים שלהם לניטור - 2015
24/09/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
21/09/2015
רשימת עוסקים כללית 2015
17/09/2015
מידעון השירותים להגנת הצומח - יולי, 2015
17/09/2015
אגרות ודמי שירות הגה"צ 2015
17/09/2015
יבוא תוצרת טריה
11/08/2015
הודעה ליבואן - איסור יבוא פירות רכים ממדינות שבהן נמצא זבוב הפירות דרוזופילה סוזוקי
11/08/2015
אמנת שרות - המחלקה לתכשירי הדברה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
24/09/2015
רשימת חומרי הדברה ומטבוליתים שלהם לניטור - 2015
24/09/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
21/09/2015
רשימת עוסקים כללית 2015
17/09/2015
מידעון השירותים להגנת הצומח - יולי, 2015
17/09/2015
אגרות ודמי שירות הגה"צ 2015
17/09/2015
יבוא תוצרת טריה
11/08/2015
הודעה ליבואן - איסור יבוא פירות רכים ממדינות שבהן נמצא זבוב הפירות דרוזופילה סוזוקי
11/08/2015
אמנת שרות - המחלקה לתכשירי הדברה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
24/09/2015
רשימת חומרי הדברה ומטבוליתים שלהם לניטור - 2015
24/09/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
21/09/2015
רשימת עוסקים כללית 2015
17/09/2015
מידעון השירותים להגנת הצומח - יולי, 2015
17/09/2015
אגרות ודמי שירות הגה"צ 2015
17/09/2015
יבוא תוצרת טריה
11/08/2015
הודעה ליבואן - איסור יבוא פירות רכים ממדינות שבהן נמצא זבוב הפירות דרוזופילה סוזוקי
11/08/2015
אמנת שרות - המחלקה לתכשירי הדברה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
24/09/2015
רשימת חומרי הדברה ומטבוליתים שלהם לניטור - 2015
24/09/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
21/09/2015
רשימת עוסקים כללית 2015
17/09/2015
מידעון השירותים להגנת הצומח - יולי, 2015
17/09/2015
אגרות ודמי שירות הגה"צ 2015
17/09/2015
יבוא תוצרת טריה
11/08/2015
הודעה ליבואן - איסור יבוא פירות רכים ממדינות שבהן נמצא זבוב הפירות דרוזופילה סוזוקי
11/08/2015
אמנת שרות - המחלקה לתכשירי הדברה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
24/09/2015
רשימת חומרי הדברה ומטבוליתים שלהם לניטור - 2015
24/09/2015
רשימת שאריות מעודכנת - 12/2014
21/09/2015
רשימת עוסקים כללית 2015
17/09/2015
מידעון השירותים להגנת הצומח - יולי, 2015
17/09/2015
אגרות ודמי שירות הגה"צ 2015
17/09/2015
יבוא תוצרת טריה
11/08/2015
הודעה ליבואן - איסור יבוא פירות רכים ממדינות שבהן נמצא זבוב הפירות דרוזופילה סוזוקי
11/08/2015
אמנת שרות - המחלקה לתכשירי הדברה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
              
מידעון השירותים להגנת הצומח ולביקורת
גלריית חרקים
גלריית מחלות צמחים
מאגר הצהרות בריאות ליצוא
מאגר תוויות תכשירי הדברה
מאגר חומרי הדברה
קטלוג איכות לתוצרת חקלאית טרייה
באיזו מידה את/ה משתמש/ת במידע הניתן באתר על תכשירי הדברה הרשומים בישראל?
בכלל לא
מעט - אחת לחודש
הרבה - אחת לשבוע
הרבה מאוד - כל יום
ארכיון תוצאות