Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
מסגרת
ספר "אקריות ארץ ישראל"
פרסום ספר "אקריות ארץ ישראל"
הספר החדש "אקריות ארץ ישראל" כולל את המצאי של אקריות וקרציות ונותן מידע לאנשי ההסגר בעת קבלת החלטות אודות הטיפול הנדרש בתוצרת חקלאית לאחר זיהוי המין.
העיסוק הנרחב בנושא טקסונומיה של אקריות וקרציות בשרותים להגנת הצומח ולביקורת הביא לאיסוף המידע והידע לספר הכולל רשימת מיני אקריות בישראל וצילומים מקוריים של חלק גדול מהמינים.
המשך
מסגרת
בקשה לרישום פרטי משתלה
טפסים ומסמכים להורדה
יצוא צמחים ומוצרי צמחים
יבוא צמחים ומוצרי צמחים
הסגר לאחר יבוא PEQ 
דרישות הכרה טיפולי הסגר
הסמכת יצרני אריזות עץ
ארבעת המינים
חדקונית הדקל האדומה
שמות בוטניים
במיון עברי-לטיני
יבוא תוצרת טרייה
כנסים, קורסים וימי עיון
קישורים שימושיים

 

הנחיות לנוסע לחוץ לארץ
אלפון המשרד
המנהלה להסמכת גופי בקרה
חוק הסטנדרטים 2011
ועדות מקצועיות
הודעות ליבואן
שאל את המומחה
השטחים נעקרו והושמדו בשריפה להכחדת נגיף השרקה
תכנון וביצוע סקר לגילוי והכחדת הנגיף PPV, גורם מחלת ה-Sharkaתכנון וביצוע סקר לגילוי והכחדת הנגיף PPV, גורם מחלת ה-Sharka
ענף הגלעיניים נמצא "תחת אזהרה" לאחר שהתגלתה מחלת השרקה (Sharka), נגע הרסני ביותר לענף הגלעיניים. לאחרונה התקיים סבב התמודדות הראשון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת עם המחלה, שחדרה לארץ קרוב לוודאי באמצעות חומר ריבוי מוברח.
המשך
תנשמת. צילום: דר' יואב מוטרו
מכרסמים בשדות חיטה - טיפול ומניעה
בשנתיים האחרונות חל גידול באוכלוסיית הנברנים בישראל. מאמר זה מציג את סוגי מכרסמים המהווים את מזיקים עיקריים בשדות החיטה ומפרט אודות מגוון טיפולי הדברה השונים: הדברה כימית, הדברה פיסית והדברה ביולוגית.
נראה כי ההדברה הביולוגית הוכיחה את עצמה כיעילה לטווח ארוך.
המשך
הסברה ביולוגית - הלכה למעשה, התמונה: באדיבות פרופ' צביקה מנדל
הדברה ביולוגית – הלכה למעשה
הכנס הבינלאומי של International Society of Citriculture מתקיים אחת ל-4 שנים, במדינה מייצרת הדרים, ונערך הפעם בולנסיה שבספרד. כותרת הכנס היתה “Citrus and Health” אבל כמובן שדברו בו כרגיל גם על גידול הדרים, טיפוח, שיווק, טכנולוגיה של סחיטת מיץ הדר, כנות, זנים, פיסיולוגיה של העץ והפרי, אגרוטכניקה והגנת הצומח: מחלות מסוגים שונים, חרקים מזיקים, אבחון, גישות הדברה ועוד.
המשך
חידקונית הפלפל
חדקונית הפלפל - נגע הסגר
הודות לערנותו של מגדל פלפל בווסטלנד שבהולנד, התגלתה לראשונה חדקונית הפלפל ביבשת אירופה ביולי 2012.
המגדל ההולנדי הבחין בתופעה חריגה בצמחי פלפל בחממה, הודיע על כך לרשויות הגנת הצומח אשר שלחו מפקחים לבדוק את החממה ואלה מצאו חרקים בלתי מזוהים. החרקים נשלחו להגדרה במעבדה והתשובה לא אחרה לבוא – מדובר בחדקונית Anthomonus eugenii Cano.
המשך
חדשות
16/04/2014
הודעה ליבואן - בדיקת מסמכים ביבוא גרעיני טף
26/03/2014
הודעה ליבואן - בקשה ליבוא חציר וקש
23/03/2014
הודעה לציבור: רוויזיה לקרבמטים
13/03/2014
דוח אינטרודוקציה 2013
12/03/2014
מפת תפוצת חידקונית הדקל האדומה בישראל - פברואר 2014
09/03/2014
גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגנית מן הצומח ומן החי
13/05/2013
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
16/04/2014
הודעה ליבואן - בדיקת מסמכים ביבוא גרעיני טף
26/03/2014
הודעה ליבואן - בקשה ליבוא חציר וקש
23/03/2014
הודעה לציבור: רוויזיה לקרבמטים
13/03/2014
דוח אינטרודוקציה 2013
12/03/2014
מפת תפוצת חידקונית הדקל האדומה בישראל - פברואר 2014
09/03/2014
גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגנית מן הצומח ומן החי
13/05/2013
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
16/04/2014
הודעה ליבואן - בדיקת מסמכים ביבוא גרעיני טף
26/03/2014
הודעה ליבואן - בקשה ליבוא חציר וקש
23/03/2014
הודעה לציבור: רוויזיה לקרבמטים
13/03/2014
דוח אינטרודוקציה 2013
12/03/2014
מפת תפוצת חידקונית הדקל האדומה בישראל - פברואר 2014
09/03/2014
גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגנית מן הצומח ומן החי
13/05/2013
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
16/04/2014
הודעה ליבואן - בדיקת מסמכים ביבוא גרעיני טף
26/03/2014
הודעה ליבואן - בקשה ליבוא חציר וקש
23/03/2014
הודעה לציבור: רוויזיה לקרבמטים
13/03/2014
דוח אינטרודוקציה 2013
12/03/2014
מפת תפוצת חידקונית הדקל האדומה בישראל - פברואר 2014
09/03/2014
גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגנית מן הצומח ומן החי
13/05/2013
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
16/04/2014
הודעה ליבואן - בדיקת מסמכים ביבוא גרעיני טף
26/03/2014
הודעה ליבואן - בקשה ליבוא חציר וקש
23/03/2014
הודעה לציבור: רוויזיה לקרבמטים
13/03/2014
דוח אינטרודוקציה 2013
12/03/2014
מפת תפוצת חידקונית הדקל האדומה בישראל - פברואר 2014
09/03/2014
גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגנית מן הצומח ומן החי
13/05/2013
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
16/04/2014
הודעה ליבואן - בדיקת מסמכים ביבוא גרעיני טף
26/03/2014
הודעה ליבואן - בקשה ליבוא חציר וקש
23/03/2014
הודעה לציבור: רוויזיה לקרבמטים
13/03/2014
דוח אינטרודוקציה 2013
12/03/2014
מפת תפוצת חידקונית הדקל האדומה בישראל - פברואר 2014
09/03/2014
גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגנית מן הצומח ומן החי
13/05/2013
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
16/04/2014
הודעה ליבואן - בדיקת מסמכים ביבוא גרעיני טף
26/03/2014
הודעה ליבואן - בקשה ליבוא חציר וקש
23/03/2014
הודעה לציבור: רוויזיה לקרבמטים
13/03/2014
דוח אינטרודוקציה 2013
12/03/2014
מפת תפוצת חידקונית הדקל האדומה בישראל - פברואר 2014
09/03/2014
גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגנית מן הצומח ומן החי
13/05/2013
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
              
מידעון השירותים להגנת הצומח ולביקורת
גלריית חרקים
גלריית מחלות צמחים
מאגר הצהרות בריאות ליצוא
מאגר תוויות תכשירי הדברה
מאגר חומרי הדברה
קטלוג איכות לתוצרת חקלאית טרייה
באיזו מידה אתה משתמש במידע הניתן באתר על תפוצת חדקונית הדקל האדומה בישראל?
בכלל לא
מעט - אחת לחודש
הרבה - אחת לשבוע
הרבה מאוד - כל יום
ארכיון תוצאות