Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
מסגרת
חילזון יבשה Achatina achatina
חלזונות אפריקאים כנגעים חדשים
מיני הרכיכות בארץ מוגדרים כמוגנים, והחוק אוסר על איסוף ויבוא של רכיכות ארצה ממדינות אחרות, החזקתם וסחר בהם. לישראל, כמו לכל ארץ שמקבלת תוצרת חקלאית טרייה ביבוא, מגיעים גם מיני רכיכות זרים. פלישת מינים זרים של רכיכות עלולה להשפיע גם חקלאית וגם אקולוגית. מאחר והסיכוי להצלחה של הדברת מינים פולשים הוא נמוך, מניעת ההגירה של מינים פולשים היא ההגנה היעילה ביותר.
המשך
מסגרת
בקשה לרישום פרטי משתלה
טפסים ומסמכים להורדה
יצוא צמחים ומוצרי צמחים
יבוא צמחים ומוצרי צמחים
הסגר לאחר יבוא PEQ 
דרישות הכרה טיפולי הסגר
הסמכת יצרני אריזות עץ
ארבעת המינים
חדקונית הדקל האדומה
שמות בוטניים
במיון עברי-לטיני
יבוא תוצרת טריה
כנסים, קורסים וימי עיון
קישורים שימושיים
 

הנחיות לנוסע לחוץ לארץ
אלפון המשרד
המנהלה להסמכת גופי בקרה
יבוא לשנת שמיטה
ועדות מקצועיות
הודעות ליבואן
שאל את המומחה
מעבדות הגה"צ
חדש! חדר קבלת דוגמאות למעבדות השירותים להגנת הצומח
בשירותים להגנת הצומח קולטים דוגמאות של חומר צמחי לבדיקות מעבדה, באמצעות חדר חדש לקבלת דוגמאות. השירות ינתן למעבדות הבאות: מעבדה לשאריות חומרי הדברה, מעבדה לנמטודות, מעבדה למחלות צמחים.
המשך
חיידק Xylella fastidiosa
חיידק Xylella fastidiosa

בעקבות התגלות החיידק Xylella fastidiosa, בעצי זית באירופה בסוף קיץ 2013, הוצאו לאחרונה תקנות חירום של האיחוד האירופי והדרישה לחופשיות מהחיידק הוספה לצמחים רבים.
חיידק זה הינו נגע הסגר בישראל.
המשך
הסברה ביולוגית - הלכה למעשה, התמונה: באדיבות פרופ' צביקה מנדל
הדברה ביולוגית – הלכה למעשה

הדברה ביולוגית בעזרת מינים מקומיים מיובאים מבוצעת בארץ שנים רבות. למשרד החקלאות ופיתוח הכפר יש סמכות לאשר יבוא ופיזור של חסרי חוליות אקזוטיים. הדברה ביולוגית היא חלופה מועדפת מבחינה אקולוגית על פני הדברה כימית, אך שימוש בה מחייב נקיטת אמצעי זהירות למניעת השפעה שלילית.
המשך
תוצרת אורגנית
האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?
משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי לבדיקת התוצרת האורגנית בישראל: איפה נמצאו חומרי הדברה במוצרים אורגניים? האם הצרכן יוכל למצוא תוצרת אורגנית במדפי החנויות? כמה חקלאים מגדלים תוצרת אורגנית בישראל? ועוד
המשך
חדשות
24/05/2016
טבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקף
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
10/05/2016
רשימת עוסקים כללית 2016
24/05/2016
טבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקף
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
10/05/2016
רשימת עוסקים כללית 2016
24/05/2016
טבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקף
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
10/05/2016
רשימת עוסקים כללית 2016
24/05/2016
טבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקף
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
10/05/2016
רשימת עוסקים כללית 2016
24/05/2016
טבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקף
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
10/05/2016
רשימת עוסקים כללית 2016
24/05/2016
טבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקף
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
10/05/2016
רשימת עוסקים כללית 2016
24/05/2016
טבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקף
23/05/2016
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
10/05/2016
רשימת עוסקים כללית 2016
              
מידעון השירותים להגנת הצומח ולביקורת
גלריית חרקים
גלריית מחלות צמחים
מאגר הצהרות בריאות ליצוא
מאגר תוויות תכשירי הדברה
מאגר חומרי הדברה
קטלוג איכות לתוצרת חקלאית טרייה
באיזו מידה את/ה משתמש/ת במידע הניתן באתר על תכשירי הדברה הרשומים בישראל?
בכלל לא
מעט - אחת לחודש
הרבה - אחת לשבוע
הרבה מאוד - כל יום
ארכיון תוצאות