Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
מסגרת
כנימות עלה מזיקות בישראל
פרסום ספר "כנימות עלה מזיקות בישראל"
בימים אלה יוצא לאור ספר חדש – כנימות עלה מזיקות בישראל.
בספר מידע וצילומים מקוריים על 37 מיני כנימות עלה מזיקות בישראל. הספר כולל צילומי תקריב צבעוניים מזוויות שונות המסייעות בזיהוי ובאבחון של כנימות העלה.
המשך
מסגרת
בקשה לרישום פרטי משתלה
טפסים ומסמכים להורדה
יצוא צמחים ומוצרי צמחים
יבוא צמחים ומוצרי צמחים
הסגר לאחר יבוא PEQ 
דרישות הכרה טיפולי הסגר
הסמכת יצרני אריזות עץ
ארבעת המינים
חדקונית הדקל האדומה
שמות בוטניים
במיון עברי-לטיני
יבוא תוצרת טרייה
כנסים, קורסים וימי עיון
קישורים שימושיים
 

הנחיות לנוסע לחוץ לארץ
אלפון המשרד
המנהלה להסמכת גופי בקרה
יבוא לשנת שמיטה
ועדות מקצועיות
הודעות ליבואן
שאל את המומחה
השטחים נעקרו והושמדו בשריפה להכחדת נגיף השרקה
תכנון וביצוע סקר לגילוי והכחדת הנגיף PPV, גורם מחלת ה-Sharka
ענף הגלעיניים נמצא "תחת אזהרה" לאחר שהתגלתה מחלת השרקה (Sharka), נגע הרסני ביותר לענף הגלעיניים. לאחרונה התקיים סבב התמודדות הראשון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת עם המחלה, שחדרה לארץ קרוב לוודאי באמצעות חומר ריבוי מוברח.
המשך
תנשמת. צילום: דר' יואב מוטרו
מכרסמים בשדות חיטה - טיפול ומניעה
בשנתיים האחרונות חל גידול באוכלוסיית הנברנים בישראל. מאמר זה מציג את סוגי מכרסמים המהווים את מזיקים עיקריים בשדות החיטה ומפרט אודות מגוון טיפולי הדברה השונים: הדברה כימית, הדברה פיסית והדברה ביולוגית.
נראה כי ההדברה הביולוגית הוכיחה את עצמה כיעילה לטווח ארוך.
המשך
הסברה ביולוגית - הלכה למעשה, התמונה: באדיבות פרופ' צביקה מנדל
הדברה ביולוגית – הלכה למעשה

הדברה ביולוגית בעזרת מינים מקומיים מיובאים מבוצעת בארץ שנים רבות. למשרד החקלאות ופיתוח הכפר יש סמכות לאשר יבוא ופיזור של חסרי חוליות אקזוטיים. הדברה ביולוגית היא חלופה מועדפת מבחינה אקולוגית על פני הדברה כימית, אך שימוש בה מחייב נקיטת אמצעי זהירות למניעת השפעה שלילית.
המשך
חידקונית הפלפל
חדקונית הפלפל - נגע הסגר
הודות לערנותו של מגדל פלפל בווסטלנד שבהולנד, התגלתה לראשונה חדקונית הפלפל ביבשת אירופה ביולי 2012.
המגדל הבחין בתופעה חריגה בצמחי פלפל בחממה, והודיע על כך לרשויות הגנת הצומח. בבדיקה שנערכה בחממה נמצאו חרקים בלתי מזוהים. החרקים נשלחו להגדרה במעבדה וזוהו כחדקונית Anthomonus eugenii Cano.
המשך
חדשות
              
מידעון השירותים להגנת הצומח ולביקורת
גלריית חרקים
גלריית מחלות צמחים
מאגר הצהרות בריאות ליצוא
מאגר תוויות תכשירי הדברה
מאגר חומרי הדברה
קטלוג איכות לתוצרת חקלאית טרייה
באיזו מידה אתה משתמש במידע הניתן באתר על תפוצת חדקונית הדקל האדומה בישראל?
בכלל לא
מעט - אחת לחודש
הרבה - אחת לשבוע
הרבה מאוד - כל יום
ארכיון תוצאות