ריקבון קוניאלה ברימון  :   Coniella Rot of Pomegranate

 

Coniella granati (Sacc.) Petrak & Sydow

                                      Synonyms:

                                               Phoma granati Sacc.

                                               Macrophoma granati (Sacc.) Berl. & Vogl.

                                               Pilidiella granati  (Sacc.) van der Aa apud Arx

                                               Zythia versoniana Sacc.

                                               Anathasthoopa simba Subram. & Ramak.

                                               Coniella simba (Subram. & Ramak.) Sutton

 

     מחלת הקוניאלה ברימון היא מחלת ריקבון-פרי על העץ ובאחסון. הסימפטומים נראים על  קליפת הפרי ככתם או כתמים שטחיים בקליפת הפרי הצעיר, המתפתחים בפרי הבוגר לאזורים בהם שכבת הקליפה החיצונים משועמת, בעלת צבע חום-אפרפר ובעלת 'רשת' סדקים עדינים - אזורים אלה מזכירים את הנזק הנשאר על תפוח-עץ שסבל מקמחון או גרב. בפרי בשל, על העץ ובאחסון מופיעים על הקליפה כתמים כהים, חומים, וכעבור זמן מופיעות נקודות שחורות - גופי הפרי של הפטרייה. הריקבון מתפשט לגרגירים. הפטרייה תוקפת גם את הענפים הצעירים ומייצרת בהם גופי-פרי נושאי נבגים. הענפים הם כנראה המצע בו נשמרת הפטרייה במטע. תפוצת המחלה כוללת את אירן, פקיסטן, הודו, יוון, טורקיה וקפריסין. חלק מהתמונות כאן מקורן בתפיסת הסגר של ענפי רימון שיובאו מהודו כחומר ריבוי.

    מחלה זאת לא נמצאה בישראל לפני 2010 ולכן הייתה מחלת הסגר. באוקטובר 2010 בודדה לראשונה מפרי ישראלי מזן הרשקוביץ, שמקורו במטע בגליל העליון,שנרקב באחסון מקורר*. בפברואר 2011 זוהו גם פירות מזן Wonderful מיסוד המעלה, שנרקבו באחסון מקורר ועליהם הופיעו גופי-הפרי של  C. granati.

<<<

    Coniella rot of pomegranate causes fruit rot both on the tree and in storage. Symptoms in the orchard are superficial spots on the fruit peel, which grow to resemble those of scab or powdery mildew on the peel of apples. A more severe symptom, on the peel of ripe fruit, on the tree and in storage, are large brown spots on which grow small black dots - the pycnidia of the fungus. The rot may expand to the pulp and seed. The fungus infects the bark of young twigs and that is probably the 'survival substrate' in the orchard. Distribution: Iran, Pakistan, India, Greece, Turkey, Cyprus. Some of the photographs here originate from a quarantine interception of twigs imported from India for propagation purposes.

    This disease has not been recorded in Israel before 2010 and was thus considered a quarantine disease . An isolate obtained in October 2010 from Israeli fruit which rotted in cooled storage, cv. 'Hershkowitz' from an Upper Galilee orchard, was identified as C, granati*. The same was observed in February 2011 for fruit of cv. Wonderful, from Yesod HaMa'ala.

_________________________________________________________________________________________________

*מעבדת החברה למו"פ קירור ואיסום פירות בע"מ, קריית שמונה                Fruit Storage Research Laboratory, Kiryat Shmona, Israel*

 

 

 

ספרות וקישוריות                  Literature & Links

 

Anna L. Snowdon (1990) A Colour Atlas of Post-Harvest Diseases and Disorders of Fruits

      and Vegetables. Vol. 1. (p. 163 of 302 pp.) Wolfe Scientific.

 

B.C. Sutton (1980) The Coelomycetes (pp. 420-421 of 696 pp.). Commonwealth Mycological

      Institute - Kew, Surrey, England.

 

The British Society for Plant Pathology - New Disease Reports - Volume 16: August 2007 -

      January 2008.  Pomegranate fruit rot caused by Coniella granati confirmed in Greece:

http://www.bspp.org.uk/ndr/jan2008/2007-83.asp

 
  הבאnext